Obraz

NASZE CELE I ZADANIA MIĘDZY INNYMI TO

 • współpraca z cechami rzemiosł, samorządami, przedsiębiorstwami, organizacjami pracodawców, szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, innymi jednostkami edukacyjnymi, uczelniami, urzędami pracy,
 • upowszechnianie modelu kształcenia dualnego oraz propagowanie edukacji zawodowej wśród młodzieży podejmującej naukę w szkołach kształcących zawodowo,
 • prowadzenie działań wspierających planowanie ścieżki zawodowej oraz monitorujących ścieżkę zawodową uczniów, młodzieży i osób dorosłych,
 • prowadzenie diagnozy rynku pracy wskazującej na konieczność kształcenia w zawodach deficytowych dla subregionu, ale również ograniczenie kształcenia w zawodach stanowiących nadwyżkę i określenie tzw. zawodów przyszłości,
 • tworzenie i realizacja projektów kształcenia zawodowego, w tym ze środków unijnych
 • prowadzenie bazy praktyk i staży krajowych i zagranicznych w ramach kształcenia zawodowego i dualnego,
 • upowszechnianie form współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w procesie kształcenia zawodowego zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym,
 • poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych, które wraz z edukacją i inwestycjami są głównymi czynnikami rozwoju.


Obrazek


JEDNOSTKI WEDŁUG SUBREGIONÓW

CWRKDiZ w Kaliszu
zobacz więcej

CWRKDiZ w Koninie
zobacz więcej

CWRKDiZ w Lesznie
zobacz więcej

CWRKDiZ w Pile
zobacz więcej

CWRKDiZ w Poznaniu
zobacz więcej


DZIAŁANIA KIERUJEMY DO

 • samorządów,
 • przedsiębiorców i pracodawców,
 • izb rzemieślniczych,
 • instytucji otoczenia biznesu,
 • szkół i nauczycieli,
 • uczniów,
 • rodziców,
 • doradców zawodowych,
 • uczelni,
 • poradni psychologiczno – pedagogicznych,
 • urzędów pracy.

Obrazek