Szczegóły wydarzenia...


Justyna Szofer-Andrzejewska -doradca metodyczny w zakresie świetlicy i pomocy psychologiczno-pedagogicznej CDN Leszno

Edukacja na czasie - nauczyciel wspomagający

Nagranie adresowane do specjalistów pracujących na co dzień w pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prelegent wprowadzi w praktyczne ujęcie nauczyciela wspomagającego edukacji włączającej.


DLA KOGO

Ikonka

Nauczyciele wspomagający


ORGANIZATOR

Ikonka

CDN w Lesznie


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

webinarium