Obraz


 • Naszym organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 • Jesteśmy szkołami publicznymi, dobrze zorganizowanymi, z tradycjami
 • Zapewniamy bezpłatne kształcenie na wysokim poziomie w szkołach policealnych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
 • Zatrudniamy profesjonalną kadrę pedagogiczną
 • Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną i odpowiednim wyposażeniem do prowadzenia kształcenia i egzaminów zawodowych
 • Dbamy, aby zdobyta w naszych szkołach wiedza i umiejętności odpowiadały nowoczesnym standardom
 • Cieszymy się 100% zdawalnością w ponad połowie przeprowadzonych egzaminów zawodowych
 • Najlepszych słuchaczy nagradzamy stypendium za wyniki w nauce
 • Posiadamy bazę noclegową i zaplecze sportowo-rekreacyjne

Szukasz zawodu dla siebie? Mamy dla Ciebie idealną propozycję!
Wybierz interesujący Ciebie kierunek kształcenia i nie zwlekaj, zapisz się już dziś!
Na stronach internetowych Centrów znajdziesz wszystkie niezbędne informacje!

Obrazek
Obrazek
Obrazek

Obrazek
Obrazek
Obrazek


Kształcimy w zawodach:

 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Asystentka stomatologiczna
 • Florysta
 • Higienistka stomatologiczna
 • Opiekun medyczny
 • Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Opiekunka dziecięca
 • Opiekunka środowiskowa
 • Podolog
 • Technik administracji

 • Technik BHP
 • Technik dentystyczny
 • Technik elektroradiolog
 • Technik farmaceutyczny
 • Technik masażysta
 • Technik sterylizacji medycznej
 • Technik usług kosmetycznych
 • Terapeuta zajęciowy
 • Pracownik socjalny
 • i w wielu innych

UWAGA
Nowy zawód w ofercie kształcenia na poziomie szkoły policealnej - PODOLOG

Czas nauki – 2 lata, forma dzienna lub stacjonarna
Po ukończeniu nauki w zawodzie podolog będziesz przygotowany o świadczenia usług w zakresie zabiegów podologicznych: wykonywania zabiegów profilaktyczno-pielęgnacyjno-leczniczych na stopach, organizowania prac związanych 
z wykonywaniem zabiegów podologicznych, prowadzenia edukacji i profilaktyki 
w zakresie zdrowia stóp oraz prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem gabinetu podologicznego.

UWAGA
Zawód medyczny w nowej odsłonie - OPIEKUN MEDYCZNY

Czas nauki – 1,5 roku, forma dzienna lub stacjonarna

Po ukończeniu nauki w zawodzie opiekun medyczny będziesz przygotowany do świadczenia usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej 
i niesamodzielnej, m.in.:
 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych 
i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej 
i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta;
 • współpracy z pielęgniarkami i lekarzami;
 • wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych;
 • wykonywania wybranych czynności na rzecz pacjenta dializowanego;
 • wykonywania wybranych czynności asystujących przy operacji;
 • asystowania pielęgniarce oraz udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych 
w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową 
i technikami pokrewnymi.


Startujemy z rekrutacją na nowy rok szkolny!

Nie czekaj! Zapisz się już dziś! Jak to zrobić?:
 • Wybierz kierunek kształcenia
 • Wypełnij formularz on-line lub odwiedź Sekretariat Centrum w mieście, w którym chcesz podjąć naukę
 • Złóż wymagane dokumenty

Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na stronach internetowych Centrów.

Doceniamy najlepszych słuchaczy naszych Szkół

Słuchacze, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i poprzez swoją postawę godnie reprezentują Wielkopolskie Samorządowe Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w środowiskach lokalnych nagradzamy przyznaniem stypendiów.

Jak to działa?

Stypendium otrzymują osoby, które łącznie spełniają następujące kryteria:
 • uzyskały średnią ocen nie mniejszą niż 4,75;
 • w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 24. roku życia

Ile wynosi stypendium?

Stypendium wynosi 1000 zł i jest przyznawane średnio dla 3 osób 
z każdego oddziału jeden raz na semestr.

Statystyka

Warto wspomnieć, że każdego roku stypendium otrzymuje ok. 300 słuchaczy

Skąd pochodzą środki?

Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, które jest organem prowadzącym Wielkopolskie Samorządowe Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Gratulujemy wszystkim naszym dotychczasowym stypendystom 
i życzymy, aby uzyskane wsparcie stanowiło motywację do dalszego rozwoju


Obrazek

JEDNOSTKI WSCKZiU:

WSCKZiU w Gnieźnie
zobacz więcej

WSCKZiU w Koninie
zobacz więcej

WSCKZiU nr 1 w Poznaniu
zobacz więcej

WSCKZiU nr 2 w Poznaniu
zobacz więcej

WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim
zobacz więcej

WSCKZiU w Rawiczu
zobacz więcej

WSCKZiU we Wrześni
zobacz więcej

WSCKZiU w Złotowie
zobacz więcej