Obraz

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Koninie, Kaliszu, Lesznie i Pile

NASZE CELE:

  • Organizujemy, prowadzimy kształcenie ustawiczne i doskonalące nauczycieli
  • Organizujemy, prowadzimy wspomaganie jednostek edukacyjnych
  • Upowszechniamy innowacje pedagogiczne
  • Systematycznie doskonalimy naszą pracę dla zagwarantowania klientom rzetelnej i terminowej usługi zgodnej z ich potrzebami i aktualnymi  wymaganiami
  • Prowadzimy konsultacje telefoniczne, konsultacje e-mailowe, szkolenia on-line, webinaria
  • Z naszej oferty różnorodnych form dokształcenia w 2020 r. skorzystało 30 tys. uczestników
  • Posiadamy akredytacje Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
  • Jesteśmy po to, aby wspomagać, inspirować nauczycieli, stymulować i projektować karierę zawodową!

Obrazek


OŚRODKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
zobacz więcej

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
zobacz więcej

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
zobacz więcej

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
zobacz więcej

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
zobacz więcej